Cây đinh lăng giống nếp lá nhỏ hệ thống tưới rỏ giọt
Cây đinh lăng giống nếp lá nhỏ hệ thống tưới rỏ giọt
Anh thợ làm vườn yêu đời :))
Cây đinh lăng giống nếp lá nhỏ hệ thống tưới rỏ giọt
Cây đinh lăng giống nếp lá nhỏ hệ thống tưới rỏ giọt

Cây đinh lăng giống dưới tâm pin Lâm Đồng

Sau khi cày sới đất và làm xong hệ thống tưới tiêu chúng tôi đã tiến hành ươm trồng đồng loại cây giống đinh lăng dưới mái của ~3M tấm pin năng lượng mặt trời tại Lâm Đồng

làm đất cây đinh lăng giống
làm đất cây đinh lăng giống
làm đất cây đinh lăng giống
phân bổ cây đinh lăng giống
Tập kết cây đinh lăng giống
Tập kết cây đinh lăng giống
Tập kết cây đinh lăng giống
Tập kết cây đinh lăng giống
Trồng cây đinh lăng giống
Trồng cây đinh lăng giống

Cây đinh lăng dưới mái 6m daknong

Sau khi cày sới đất và làm xong chúng tôi đã tiến hành ươm trồng đồng loại cây giống đinh lăng dưới mái của 6M tấm pin năng lượng mặt trời tại Đak Nông

làm đất cây đinh lăng giống
làm đất cây đinh lăng giống
làm đất cây đinh lăng giống
làm đất cây đinh lăng giống
Cây đinh lăng dưới mái
Cây đinh lăng dưới mái
Cây đinh lăng dưới mái
Cây đinh lăng dưới mái